Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden.