BOETES VOOR EXPLOSIE BIJ AARDGASWINNING

Eind mei 2005 zijn enkele werknemers van technische dienstverlener GTI bezig met onderhoudswerk op een NAM-locatie in Warffum. Tijdens laswerk aan een tank ontstaat een explosie. Twee werknemers komen om, een derde raakt zwaar gewond. GTI dacht dat de betrokken tank leeg was. De NAM wist dat er water en condensaat in zat, maar wist niet dat er gelast zou worden. Condensaat is een brandbaar restproduct dat vrijkomt bij de aardgaswinning.