Inspectie SZW hield informatie asbest-overtreders achter

Trouw onderzocht de database InspectieView. In deze database heeft de Inspectie SZW (die nu is opgegaan in Inspectie SZW) alle lokale controles verzamelt. Hieruit blijkt dat bij meerdere bedrijven zware overtredingen zijn vastgesteld, maar al deze bedrijven hebben hun certificaat nog. In 2008 beloofde toenmalig minister Donner nog aan de Tweede Kamer dat bedrijven die op een zware overtreding worden betrapt hun vergunning zouden kwijtraken.