LANDELIJKE ARBOCATALOGUS VOOR BHV?

Natuurlijk maakt een subsidie het interessant voor partijen om zich over de opzet van een arbocatalogus voor bhv te buigen. Heeft een dergelijk onderwerp landelijke impact, dan kun je betaald scoren met een behoorlijke invloed. Maar in de discussie over de voorwaarden voor een subsidie wordt wel eens vergeten om goed naar het nut van een landelijke arbocatalogus te kijken. Het is raadzaam om de suggestie van een landelijke arbocatalogus bedrijfshulpverlening op haar merites te beoordelen. Bij die afweging gaat het om de wenselijkheid en de haalbaarheid. Een landelijke arbocatalogus voor bhv heeft zeker voordelen. Een dergelijk document zal veel impact hebben en daarmee bij iedereen bekend zijn. En het leidt tot een zekere eenduidigheid in de verwachting van de bedrijfshulpverlening.