Explosieveiligheid naar ATEX137

Als het over explosieve atmosferen gaat, heeft de arboverantwoordelijke houvast aan de Richtlijn 1999/92/EG, ook bekend als ATEX137. Deze regelgeving, gepubliceerd in het voorjaar 2000, is 30 juni 2006 ingevoerd. De Richtlijn (opgenomen in het Arbobesluit) is van toepassing op alle arbeidsplaatsen waar zich een explosieve atmosfeer kan vormen. Een explosieve atmosfeer is een mengsel van lucht en een brandbare stof (bijvoorbeeld gas, damp of een poeder) in een bepaalde mengverhouding. Na ontsteken zal de verbranding zich snel over het hele mengsel uitbreiden. De ontsteking kan open vuur zijn, een mechanische of elektrische vonk, een heet voorwerp of statische elektriciteit.