Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012

Het SZW schrijft op hun website over de nieuwe organisatie: