BHV in crisistijd: 'Je geld of je leven'

Even andere prioriteiten op de agenda in deze slechte economische tijden. BHV komt wel weer, als we weer wat ruimer in het geld zitten. Maar ogenblikkelijk rijst de vraag: hoe belangrijk is het banksaldo wanneer je (ja, ook als directielid of manager!) ineens onwel wordt en op de grond ligt of men niet goed weet wat te doen bij een beginnende brand? Mindset, daar gaat het om "BHV'ers kunnen het verschil maken tussen leven en dood, tussen bedrijfscontinuiteit en faillissement", vertelt Sylvester Bennema, directeur van Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening en tevens initiator en organisator van de landelijke Dag van de BHV. "Door de overheid is de verantwoordelijkheid de afgelopen jaren meer en meer bij de werkgever gelegd. De opdracht is in de Arbowet helder geformuleerd: regel het, zorg dat je doeltreffende maatregelen treft en geoefend bent. De praktijk laat gelukkig zien dat het heel erg vaak goed gaat. Dus antwoord geven op de vraag 'Je geld of je leven' is nu niet zo aan de orde. Schouders worden opgehaald, struisvogelpolitiek wordt toegepast. Ach, wanneer gebeurt hier nou iets." Geen maatregelen, dan ook geen geld Het gaat dus heel erg vaak goed, maar toch liegen de cijfers niet. Jaarlijks raken 250.000 medewerkers gewond op de werkvloer. Van hen belanden 750 in het ziekenhuis en 82 overlijden. Bennema waarschuwt: 'Wat duidelijk kan worden in geval van een calamiteit is dat een en ander niet doeltreffend was geregeld en georganiseerd. Wat het, naast persoonlijk leed, dan nog erger maakt is de verzekeraar die niet uitbetaalt omdat aantoonbaar is dat het bedrijf geen afdoende en juiste maatregelen heeft getroffen. Bedrijven kunnen daardoor failliet gaan." Bennema vervolgt: "Helaas is het nog altijd zo dat er eerst wat moet gebeuren voordat wordt ingezien dat zomaar, met een knip van de vingers, er iets kan gebeuren. Die mindset, die moet bij de werkgevers veranderen. In ieders belang." Besef, waardering en support is het enige antwoord Behalve de nadruk op voornoemde mindset gaat het op Dag van de BHV ook om besef, waardering en support. Besef waarvoor en voor wie de bedrijfshulpverlener zich inzet. Waardering van collega's, directie en management voor die inzet. Het is tenslotte een behoorlijke verantwoordelijkheid die op de schouders van de BHV-collega rust. En last but not least hem of haar ondersteunen in het volgen van de herhalingstraining. En ja, daarvoor moet hij van zijn werkplek weg en ja, dat kost geld. Welk antwoord wordt het in geval van nood op de vraag 'Je geld of je leven'? Bennema besluit: 'Leg die vraag voor aan bedrijven en personen die er ervaring mee hebben. Zij weten het antwoord, zonder twijfel. Zeg nou eerlijk, iedereen toch wel.' 2e Dag van de BHV voor bewustwording Iedere eerste maandag van november is het Dag van de BHV. Dit jaar op maandag 4 november 2013. Deze Dag wordt van alle niet-BHV'ers gevraagd aandacht te hebben voor de inzet van hun BHV-collega. 'Ik doe het ook voor jou!'. Meer informatie op de website www.dagvandebhv.nl