FNV: Arbeidsinspectie niet onafhankelijk meer

De vakcentrale gaat bij de internationale arbeidsorganisatie ILO een klacht indienen over de positie van de arbeidsinspectie, zo heeft de FNV aangekondigd.