VAN AUTOAMBULANCE IN AMBULANCEAUTO

Het hof stelt in het hoger beroep vast dat Pieterse op de bewuste dag dienst deed als nooddienstmedewerker. Daarom mocht hij dus de ambulance gebruiken om van en naar zijn huis te rijden. Dus kon in dit geval ook het woon-werkverkeer tot de werkzaamheden gerekend worden. Op de werkgever rust dan ook op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek de verplichting om te zorgen dat de auto voldoende veilig was in het verkeer.