Russische roulette in de haven

Om zover mogelijk in de zijden te komen heeft de machinist, tijdens het vieren van de grijper, de havenkraan opgetopt. Hierdoor slingerde de grijper onderdeks naar de stuurboord- of walzijde. Vanuit zijn cabine kon de kraanmachinist de bobcat en de werkende bestuurder niet zien. Als een kraanmachinist onvoldoende zicht heeft op de werkzaamheden in een scheepsruim, hoort bij het luikhoofd een tweede man aan dek te staan. Deze 'bootsman' kan de kraanmachinist aanwijzingen geven bij onvoldoende zicht en fungeert dus als een 'extra oog'. Uit het onderzoek bleek dat het al een tijd gebruikelijk was om zonder bootsman te werken. Een volstrekt onverantwoorde werkwijze. Een soort Russische roulette.