CE-markering bij wijziging machines

De 'Productrichtlijnen - CE-markering' gelden voor nieuwe producten (bijvoorbeeld voor machines) en voor gebruikte producten als deze voor het eerst in de EER in gebruik worden genomen.