KORT NIEUWS

Het NL-Focal Point heeft de gewijzigde arboregelgeving naar het Engels vertaald. Het betreft de volledige versies van de Arbowet, het Arbobesluit en de arboregeling, inclusief bijlagen. Ook het Besluit Risico's zware ongevallen en de Regeling Risico's zware ongevallen zijn nu in het Engels beschikbaar. •