Werkgevers zien werkdruk vaker als arbeidsrisico

Volgens werkgevers neemt het risico op werkdruk toe. In 2016 noemt 48 procent van de bedrijven (met 72 procent van de werknemers in dienst) dit als belangrijk arbeidsrisico. In 2010 was dit 41 procent.