Herziening NEN 4000

NEN 4000 moet beter aansluiten bij de praktijk. De norm is vooral gericht op de middengrote bedrijven, maar te zwaar voor de kleine en te betuttelend voor de grote.