CE-markering bij wijziging machines

De algemene stelregel is dat de fabrikant altijd verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de CE-markering of hij nu binnen of buiten de EER (Europese Economische Ruimte)