KORT NIEUWS

ProRail heeft vanaf 1 september vijftig buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst die de veiligheid langs het spoor moeten vergroten. Ze waarschuwen voor gevaarlijke situaties en pakken ook vandalisme aan.