Bescherming deurwaarders tegen agressie onvoldoende

Kantoren voor gerechtsdeurwaarders beschermen hun medewerkers nog niet goed genoeg tegen agressie en geweld. Meer dan de helft van de onderzochte kantoren inventariseert de risico's van agressie onvoldoende. Het merendeel heeft bovendien geen interne afspraken hoe met agressie en geweld om te gaan en medewerkers na een incident op te vangen.Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij dertig van de honderdzestig organisaties. Zo'n 90 procent daarvan neemt niet genoeg maatregelen terwijl die wel nodig zijn.