Adviseren is meer dan vertellen

Er is minder houvast dan vroeger. Natuurlijk, in toenemende mate worden arbo-ambities en arbo-instrumenten verzameld in arbocatalogi. Maar uit elk onderzoek blijkt dat goede voorbeelden pas werken als er draagvlak voor is in bedrijven. Vaak is de positieve houding van de topbestuurders en directieleden doorslaggevend, en die is er niet altijd. Zeker tegenwoordig hebben ze wel wat anders aan hun hoofd, zoals besparen op personeelskosten. Investeren in mensen en hun werk is belangrijk, maar soms even niet. En dan is zelfs de goede implementatie van een verzuimbeleid, de RI&E of een medewerkerstevredenheidsonderzoek een hele klus. Tijd voor wat veranderkundige inzichten. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.