HOGE BOETE WEGENS ELEKTROCUTIE

Volgens de rechtbank heeft de werkgever een enkelvoudig geisoleerde kernboormachine verstrekt. Die was echter in de veronderstelling dat de machine wel dubbel geisoleerd was: bij de offerte had de verkoper dit er met de hand bijgeschreven. Achteraf bleek dit type alleen in enkelvoudig ge·isoleerde uitvoering leverbaar. De rechtban k stelt dat artikel 5 Arbowet 1998 de werkgever verplicht tot het maken van een RIE, om zo vast te leggen wat de risico's zijn waaraan een werknemer blootstaat. Volgens art. 7.3 Arbobesluit moet bij de keuze van de arbeidsmiddelen rekening worden gehouden met die RIE. De boormachine bestond bijna geheel uit metaal. De aarding was rechtstreeks verbonden met het metalen huis. als er dan bij gebruik van het elektriciteitsnet kortsluiting optreedt, is de kans op elektrocutie erg groot. De werkgever heeft erkend dat voor dit werk een dubbel geisoleerde boor (klasse 2) nodig was.