Het gevaar van het liftonderhoud

De beide schachtdeuren waren door een mechanische overbrenging gekoppeld. Dit betekent dat als de linkerdeurvleugel naar links gaat, de rechterdeurvleugel naar rechts loopt. Hierdoor is de keg onder deze deur losgeschoten. Door de veerdruk op het sluitsysteem gingen de, niet meer geborgde, deuren snel en abrupt dicht. Na het ongeval werd met een drukkrachtopnemer de sluitkracht opgemeten. Deze bleek te varieren van 650 tot 690 N. De sluitkracht van deze schachtdeur is dus aanzienlijk. Volgens de norm NEN-EN 81-1 mag de kracht die nodig is om te voorkomen dat een schachtdeur sluit, niet groter zijn dan 150 N.