Waakzaamheid …

De onderzoekscommissie trof een bedrijfscultuur aan waarbij onvoldoende discipline werd betracht in het werkproces, (veiligheids)voorschriften en procedures niet strikt werden nageleefd, en een lakse houding bestond tegenover veiligheidsrisico's. De commissie concludeert dat er een grondige verandering nodig is in veiligheidscultuur en een verbetering in veiligheidsstandaarden (naar het niveau 'excellent') nodig is, maar dat dit bij een bedrijf van de omvang van BP niet in korte tijd valt te realiseren. De effectiviteit van de te nemen maatregelen kan daardoor pas op langere termijn worden vastgesteld.