KORT NIEUWS

alle gevangenissen in Nederland zijn in de afgelopen maanden gecontroleerd op brandveiligheid. Per inrichting worden er nu maatregelen genomen. Aan de verbetering van de bhv is hard gewerkt. Bijna negenduizend medewerkers hebben een opleiding gevolgd, waardoor er nu dertienduizend bhv'ers in de gevangenissen zijn .•