NS AANSPRAKELIJK VOOR TRAUMA HOOFDCONDUCTEUR

De rechter stelt vast dat uit de medische rapporten blijkt dat een reeks gebeurtenissen tot het ontstaan van het PTSS heeft geleid.