Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

De organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) is vastgelegd in het bedrijfsnoodplan. In het plan staat hoe de organisatie moet handelen in noodsituaties. De exacte inhoud van het bedrijfsnoodplan hangt sterk af van het soort organisatie. Wat moet er minimaal in het bedrijfsnoodplan staan?