Met OHSAS 18001 geen inspecties meer!

Men neemt een maatregel en gaat er vanuit dat het voor elkaar is. Maar maatregelen moet je borgen. Maatregelen moeten ook op de langere termijn hun werk blijven doen. Als een organisatie daarmee bezig is, spreek je over een arbomanagementsysteem. Het is een hulpmiddel om de continue aandacht voor arbeidsomstandigheden te realiseren.