Veiligheidsmanagement en crisisbeheersing voor niet-BRZO bedrijven

Het beheersen van veiligheid heeft alleen dan kans van slagen als de verantwoordelijkheid, maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel, ligt op de plaats waar dat het meest effectief is: bij het bedrijfsleven. Dit principe komt ook terug in het gemeentelijk en provinciaal beleid. Om deze verantwoordelijkheid bij de ondernemer te krijgen zijn dan ook tal van wetten en regels in het leven geroepen, denk aan de ARIE-regeling, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en niet in de laatste plaats het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Een van de verplichtingen uit het genoemde BRZO is het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Dit is een managementsysteem voor het item veiligheid waarmee de voorziene veiligheidsissues van een bedrijf worden geinventariseerd en structureel kunnen worden beheerst.