Eerste masters in publieke veiligheid

Elke ramp of incident stelt ons maatschappelijk en individueel risicobewustzijn op scherp. Sociale veiligheid blijft dan ook een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Organisaties moeten gebeurtenissen managen waarbij aanzienlijke individuele en collectieve risico's aanwezig zijn die steeds complexer worden. Een aantal factoren is hieraan debet, zoals de toename van internationale en nationale wet- en regelgeving, het aansprakelijkheidsbewustzijn bij publiek en pers, redding- en hulporganisatie die geen extreme risico's accepteren en de toegenomen complexiteit van communicatie en transportnetwerken. Het gevolg van dit alles is dat professionals en managers hun kennis en competenties moeten blijven aanpassen aan de steeds veranderende factoren.