KORT NIEUWS

Door het werken met stoffen krijgen jaarlijks 17.000 mensen een beroepsziekte. Naar schatting 1900 daarvan met dodelijke afloop. Via het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen wordt er in 24 sectoren tussen producent,leverancier en gebruiker samengewerkt om de kennis over stoffen te verbeteren .•