GAAN OPLEIDINGEN VOOR BHVVERANDEREN?

Opleider Ada Kanters, directeur van Kanters BHV in Dordrecht, weet uit eigen ervaring wat er precies in een bhv-opleiding mis kan gaan, wat de gevolgen zijn en hoe het anders kan. 'Een standaardopleiding is vaak goed, maar zelden volledig. Daarom vragen wij bij de intake altijd naar de RIE. Ook stellen wij vast of een bedrijf een gecertificeerd managementsysteem heeft (NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 of OHSAS 18001). Wij bespreken samen met de klant de evaluatie van de bestaande bhv, de stappen die NEN 4000 aangeeft om de bhv goed te laten aansluiten op de bedrijfsspecifieke risicoscenario's en helpen zo nodig verbeterdoelstellingen door te voeren. Zo maken wij het management bhv-bewust, en dat vergroot het commitment'.