DE ARIE-REGELING IS VAN KRACHT, VOORKOM EEN PROCES-VERBAAL