Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen

Bij de komende inspecties kijkt de Inspectie SZW naar alle aspecten van de naleving van de regelgeving rond kankerverwekkende stoffen.