PFOA-uitstoot DuPont inderdaad te hoog

De chemische fabriek van Chemours (die toen nog DuPont heette) in Dordrecht heeft jarenlang te veel van het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA) uitgestoten. Aan die conclusie valt niet meer te ontkomen, schrijft staatssecretaris Dijksma (Milieu) aan de Tweede Kamer.

De gezondheid van mensen die in de buurt van de fabriek woonden kan daardoor inderdaad zijn aangetast.

Steekproeven Dijksma bevestigen berekeningen RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had eerder al berekend dat er tussen 1970 en 2002 bij het maken van anti-aanbakmateriaal (teflon) door DuPont te veel PFOA waren vrijgekomen. De staatssecretaris van Milieu liet de afgelopen tijd steekproeven uitvoeren en die blijken nu de berekeningen van het RIVM te bevestigen.

> LEES OOK: Gif C8 in bloed werknemers DuPont

DuPont stootte jarenlang te veel giftig PFOA uit, aan die conclusie valt niet meer te ontkomen

Staatssecretaris Dijksma (Milieu)

Bloed omwonenden bevat hoge concentratie PFOA

In het bloed van mensen die lang dicht bij de fabriek woonden is meer van het giftige PFOA gevonden dan voor een gemiddelde Nederlander gebruikelijk is. Dat gehalte was bij sommige onderzochte personen zo hoog dat het waarschijnlijk is dat ze in het verleden zijn blootgesteld aan hoge concentraties van de stof. Hun bloed bevatte een hoeveelheid PFOA die de Europese Unie voor mensen gevaarlijk acht.

> LEES OOK: Bloedonderzoek omwonenden DuPont

Nadelige effecten omwonenden niet uit te sluiten

Vijf jaar nadat de uitstoot is gestopt heeft een deel van de omwonenden nog steeds zo veel van de gevaarlijke stof in het bloed dat “nadelige effecten, hoe klein wellicht ook, niet uit te sluiten zijn”, constateert Dijksma. (Ex-)omwonenden kunnen kampen met een hoog cholesterolgehalte, een slechter werkende lever hebben of mogelijk kleinere kinderen krijgen dan gemiddeld.

> LEES OOK: Verziekte DuPont de hele buurt?

Wetenschappers zijn het er echter niet over eens bij welke concentratie de giftige stof zulke schade kan aanrichten, schrijft de staatssecretaris. De EU onderzoekt op het moment of de norm voor PFOA niet aangescherpt moet worden.

> LEESTIP: Meer over giftige stoffen in het Handboek Arbeid en gezondheid