Werken in besloten ruimte

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) moet staan of er besloten ruimten in het bedrijf aanwezig zijn en welke werkzaamheden er in deze ruimten verricht worden. Van belang is ook wie er werkzaamheden verrichten en wanneer. Het is de taak van de preventiemedewerker om te kijken of voor deze werkzaamheden een gedegen beleid is gemaakt om ongevallen te voorkomen.