Van wetskenner naar sparringspartner

Vroeger werd een veiligheidskundige veelvuldig ingeschakeld om een toetsing aan de wet te plegen. Waarschijnlijk blijft dat nodig, ondanks dat er veel regels zijn verdwenen.