GEPLANDE INSPECTIES

In 2007 vindt er een grootschalig inspectieproject plaats, gericht op het terugdringen van fysieke overbelasting. Het gaat vooral om metselaars, stratenmakers, dakdekkers, timmerlieden en steigerbouwers. Hieraan gekoppeld komen er zogenoemde 'systeeminspecties' bij de (hoofd)kantoren van de bedrijven, met als doel na te gaan of de arbozorg goed en voldoende structureel is georganiseerd.