Kelderluik klapt dicht op hoofd

Twee dagen later meldt de arbodienst dat de werknemer arbeidsongeschikt is. De huisarts constateert een hersenschudding en schrijft rust voor. De werknemer wil vergoeding van zijn schade. De kantonrechter kent de vordering toe, omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.