IN BELANG TOEGENOMEN, ONDANKS SCHRAPPEN VAN BEPALINGEN

Het is nu aan de werkgever om te bepalen hoeveel bhv'ers er nodig zijn om invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen. Dat hangt af van de te verwachten risico's. In de praktijk zal het aantal bhv'ers daardoor meestal niet verminderen. Vooral niet als je bedenkt datje met een op vijftig nauwelijks uit de voeten kon. Daarnaast is het van belang te kijken