Basisinspectiemodules Arbeidstijdenwet

De Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) publiceert basisinspectiemodules (BIM's) op de website. Deze zijn geschreven voor intern gebruik bij de Arbeidsinspectie. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen. Inspecteurs mogen ervoor kiezen om hiervan af te wijken.