Bij brand moet een BHV´er de compartimenteringsdeuren altijd gesloten houden om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt - ook als er daardoor mensen ingesloten raken.