Pak oude yoghurt kost baan

Pak oude yoghurt kost baan

Een kantinemedewerkster krijgt ontslag wegens het meenemen van onbetaalde goederen. Dat staat ook zo in het bedrijfsreglement. Weet de vrouw de rechter op andere gedachten te brengen?

Pak oude yoghurt kost baan

DRP is een personeelsvennootschap binnen de Detailresult Groep NV die enkele supermarkten exploiteert. Bij het eigen productiebedrijf werken ruim 300 medewerkers in drie slagerij- en bakkerijvestigingen. Een vrouw werkt sinds medio 2005 bij DRP als kantinemedewerkster van de slagerij. Het bedrijfsreglement stelt onder meer dat het niet volgen van het reglement tot passende maatregelen kan leiden, inclusief ontslag.

Bij diefstal volgt ontslag op staande voet

Het meenemen van (onbetaalde) producten is niet toegestaan. Ook niet als het om afgeschreven producten gaat. Bij elke vorm van diefstal volgt ontslag op staande voet. De werkneemster is wegens overtreding van het reglement enkele malen schriftelijk gewaarschuwd. De laatste maal is meegedeeld dat een volgende keer ontslag zal volgen. Bij een exit-controle in oktober 2016 wordt zij betrapt met een pak yoghurt en een bakje zalmsalade (beide over de datum). In haar tas zaten ook een banaan en een mandarijn die betaald zouden zijn, hoewel de kassabon van twee dagen eerder is. Na het horen wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. Zij verzoekt de rechter het ontslag terug te draaien.

Goederen meenemen zonder te betalen

De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster enkele goederen heeft meegenomen, zonder van plan te zijn die te betalen. Zij wist dat het bedrijf het meenemen van goederen – ook als die anders weg gingen – als diefstal aanmerkt en dat daarop ontslag op staande voet volgt. Dit staat expliciet in het bedrijfsreglement. De werkneemster is er in juni 2016 nog op gewezen dat zij het bedrijfsreglement moest naleven, omdat anders beëindiging van het dienstverband zou volgen. De werkneemster heeft aangevoerd dat het slechts ging om een pak Optimel dat over de datum was en een kleine hoeveelheid zalmsalade die over was van de personeelsbarbecue. De banaan en de mandarijn zou zij wel hebben afgerekend.

Een gewaarschuwde werkneemster …

De werkgever heeft gewezen op het geldende zero tolerance-beleid. De exitcontrole is correct uitgevoerd door een onafhankelijk organisatie. De werkneemster was gewaarschuwd. De kantonrechter acht de onmiddellijke beëindiging van het dienstverband gerechtvaardigd. Een detailhandelsorganisatie heeft te maken met een verhoogd diefstalrisico en moet daarom met strikte procedureregels werken. Die gelden ook voor het meenemen van een pak yoghurt dat over de datum is. Het verzoek wordt afgewezen.

Bron: Kantonrechter Amsterdam, 7 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:905
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Eerder verschenen