Fulltimer hecht meer aan arbo

Fulltimers vinden goede arbeidsomstandigheden en een op innovatie gerichte organisatie belangrijker dan parttimers. Verder hechten ze meer aan leermogelijkheden en aan steun van collega's en leidinggevenden.