Drie nieuwe basisinspectiemodules SZW

De Inspectie SZW heeft drie nieuwe basisinspectiemodules gepubliceerd. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek.