Arbeidsinspectie helpt bedrijven ongevallen te voorkomen

Bedrijven kunnen via deze site zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie doorlichten.  Ze gebruiken dezelfde methode als een arbeidsinspecteur.