Goed checken bij duwen en trekken

Duwen en trekken in het werk is een onderbelicht thema binnen de fysieke belasting. Onterecht, want belasting door duw-trektaken komt veel voor en verhoogt de kans op schouderklachten.