Arbeidsinspectie richt blik op politie

Tot en met november worden de werktijden en -omstandigheden bij de korpsen gecontroleerd, zo kondigt de inspectie dinsdag aan.