Arbeidsinspectie, SIOD en IWI worden 'Inspectie SZW'

Deze inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich hard voor betere werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen.