Zelfinspectie gevaarlijke stoffen

De Arbeidsinspectie lanceert de zelfinspectie Gevaarlijke stoffen: een digitaal hulpmiddel voor bedrijven waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Met deze zelfinspectie kunnen bedrijven zelf beoordelen of hun werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen en dus of ze voldoen aan de Arbowetgeving.