Kamerdebat over AI: gemiste argumenten

Tijdens het debat werd een aantal argumenten ingebracht, die volgens mij nogal bezijden de roos waren. Kamerleden die de Arbeidsinspectie, zoals ik, een warm hart toedragen, hadden wel wat andere wapens in de strijd kunnen gooien.