Inhoud Arbo 1/2-2016

Razende robots
De robotisering gaat snel en raakt bijna alle beroepssectoren. De werkinhoud verandert, de gerelateerde arbeidsbelasting ook. Hoe kan een werkgever hierop anticiperen? Door bij samenwerkingsvormen tussen robot en mens oog te hebben voor de ‘human factor’.
Door Michiel de Looze en Tanja de Jong

Hoe veilig is de cobot?
Een robot die samenwerkt met de mens, oftewel de collaborative robot of cobot. Deze nieuwe kracht lijkt grote mogelijkheden te bieden. Hoe werkt de cobot in de praktijk en welke risico’s kleven er aan deze collega?
Door Maarten Braadbaart

Niet meer van hetzelfde
Versterking van de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, preventie en een betere samenwerking met de bedrijfsarts. Dat zijn de doelen van de wetswijziging Arbowet. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de contracten van werkgevers en werknemers met arbodiensten en bedrijfsartsen?
Door Pascal Willems

Positieve gezondheid
Bij het nieuwe begrip ‘positieve gezondheid’ ligt het accent niet op gezondheid als statische toestand, maar op gezondheid als dynamisch begrip. Centraal hierbij staat het vermogen om een veerkrachtig antwoord te formuleren en eigen regie te voeren.
Door Kees van der Ploeg

De vragenlijst voorbij
Denk aan een RI&E en we denken automatisch aan een gestandaardiseerde vragenlijst. Maar weet u dat de wetgever niets zegt over de vorm van de RI&E? Die kan zelfs bestaan uit de notulen van het werkoverleg.
Door Peter Passenier

Zonde van de tijd?
Toolboxmeetings over veiligheid? Eenrichtingsverkeer en een verplicht nummer, vinden veel medewerkers. Maak die toolbox interactief en hun betrokkenheid neemt toe. En daarmee hun wil om veilig te werken.
Door Joske van Rooij

Bij voorkeur vooraf veilig
Een goed ontwerp is een veilig ontwerp, maar een veilig ontwerp maakt nog geen goed ontwerp. Met een nieuwe methode uit Australië kan de veiligheidskundige vooraf invloed uitoefenen op een ontwerp.
Door Jabin de Jong