De geldende regels over veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering kan levens redden door te waarschuwen voor gevaarlijke en ongezonde situaties. Het kan bijvoorbeeld een vluchtroute aangeven bij brand of andere calamiteiten. De signalering moet in een oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist wat verplicht is. Dit zijn de geldende regels over veiligheids- en gezondheidssignalering.